Astronomický krúžok znova začína

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom aj na tento školský rok pripravuje pre žiakov II. stupňa ZŠ a stredoškolákov astronomický krúžok. Neplatí sa žiadne zápisné, krúžok je zdarma.

Okrem teoretických poznatkov z oblasti astronómie získajú členovia astrokrúžku aj praktické zručnosti pri práci s teleskopom a vyhľadávaní objektov na nočnej oblohe.

DSCN0709.jpg
Krúžkari sa zúčastňujú aj pozorovaní meteorov na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Foto z astrokempu Perzeidy v r. 2016.

Prvé stretnutie krúžku bude v piatok 28. septembra 2018 na hvezdárni v Humennom, kde radi privítame aj nových záujemcov o astronómiu. Krúžok bude počas roka prebiehať (takmer) každý pracovný piatok v dvoch úrovniach:

  • žiaci II. stupňa ZŠ o 17.00 hod.
  • stredoškoláci o 19.00 hod.

Nových záujemcov o krúžok prosíme aby na prvé stretnutie prišli v sprievode rodiča.

Reklamy