Ponuka podujatí

Poslaním našej hvezdárne je najmä popularizácia a edukácia v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Pre školy a verejnosť preto ponúkame najmä tieto podujatia:

Prednášky

Programy v planetáriu

Denné exkurzie

Večerné pozorovania

Reklamy